Meny

Möjligheter med ISQMonline

Vad kan programmet hjälpa er byrå med?

BASversionen av ISQMonline är ett dokumentationsprogram för att leva upp till alla måsten i revisionsstandarden ISQM1. När du tecknar licens för ISQMonline innebär det att vi lägger in din riskbedömning i systemet och ställer in alla era motåtgärder så att ni kan dokumentera att de blir utförda. Därefter kan den som har rollen som operativt ansvarig för övervakningen utföra och dokumentera övervakningen av ert kvalitetsstyrningssystem. BASversionen är ett dokumentationsprogram där du har möjlighet att lägga till filer och dokumentera dina motåtgärder likt bokslutet. Sen övervakning och utvärdering som kan likställas med en intern revision av er revisionsbyrås efterlevnad av era riktlinjer och rutiner. 

Att använda en programvara för kvalitetsstyrning av er revisionsbyrå kommer vara lika naturligt som att behöva systemstöd av exempelvis Hogia eller Wolters Kluwerts för att dokumentera bokslut, deklarationer eller revisioner.

Krypterade utrymmen och säkra inloggningar är självklarheter i vårt system.

Kvalitetsstyrning på riktigt

Vi tycker att programmet ska kunna hjälpa dig med mycket mer än så. Främsta skälet är att er byrå ska ha ett väl fungerande och effektivt kvalitetsstyrningssystem där programmet ger er stöd till ständig förbättring. Kvalitetsmanualer som är ”döda dokument” med riktlinjer som inte efterlevs blir med programmet ett minne blott. Vi har därför byggt en Premiumversion med smarta funktioner där  programmet hjälper er att skapa den kvalitetskultur ”tone at the top” som standarden kräver. 

Programmet hjälper er helt enkelt i premiumversionen att med säkerhet uppfylla målet i standarden att alla era medarbetare efterlever alla standards och att alla rapporter blir så bra som möjligt omständigheterna. Helt enkelt att höja kvaliteten på er byrå steg för steg.

Några andra exempel på vad programmet i Premiumversionen hanterar är informationsutbyten på olika sätt med enkla smarta förberedda formulär eller automatiska utskick för intyg. Programmet kan i denna version användas både via web och platta eller smartphone där det senare gör att all information mellan byrå och medarbetare enkelt samlas in. ISQMonline hjälper er att arbeta enkelt och strukturerat med kunskapsöverföring, feedback, målsättningar samt utvärderingar av era medarbetare. Allt samlat på ett och samma ställe och allt ligger färdigt att övervakas att det verkligen fungerat som er riskbedömning är utformad.

Block Revisionskvalitet går även igenom er riskbedömning och föreslår anpassade övervakningsåtgärder. 

Varför inte utöver det spetsa ert kvalitetsstyrningssystem enkelt med Block Revisionskvalitets kompets? Kombinationen med en enkel programvara för dokumentation med Block revisionskvalitets ständiga kunskapsbevakning och bl a förslag på informationspunkter och eller aktuella frågeställningar ger er ett system som är ständigt aktuellt.

Prisvärda Tillägg utbildningsinslag genom bevakning och nyheter som innebär att era anställda dessutom får verifierbara utbildningstimmar. Exempel på det är att de anställda direkt i appen var de än befinner sig kan se filmer eller lyssna på ljudfiler om:

 • Grunder i standarden ISQM1 
 • Årlig genomgång av yrkesetiska regler
 • Nyhetsbevakning och bevakning av praxis samt information via applikationer genom filmer och ljudfil för anställda att ska hålla sig ständigt uppdaterade.

Utöver detta kommer Block revisionskvalitet även kunna tillhandahålla stöd till byråledningen i form av

 • Färdiga förslag till protokoll med förslag på informationspunkter för kvalitetsfrågor
 • Förslag till aktuella kvalitetsrisker och motåtgärder för utvärdering på kvartalsvisa, halvårsvisa eller årsvisa ledningsgrupp eller styrelsemöten

Ta chansen att styra er byrå mot bra kvalitet!

Behöver ni stöd med er riskbedömning?

Kristofer block och hans team har senaste året hjälpt mer än 30 byråer med riskbedömningar av deras verksamheter samt design och implementering av kvalitetsstyrningssystemet. Byråerna har varit av varierande storlek från enmansbyrån till några av Sveriges största fristående revisionsföretag. Typ av byråer har innefattat såväl byråer med kombiverksamhet eller enbart revisions- eller redovisningsverksamhet. När vi sätter upp ert system i vårt verktyg gör vi även en initial bedömning och meddelar er om ni med den riskbedömning ni upprättat efterlever standarden.

Valmöjligheter

Låt oss visa varför detta kan vara er bästa investering det närmsta året.

Basversion

 • Dokumentation riskbedömning
 • Dokumentation övervakning och utvärdering
 • Webbapplikation

Premium

 • Dokumentation riskbedömning
 • Dokumentation övervakning, utvärdering
 • Webbapplikation
 • Skapa er kvalitetskultur
 • Smarta formulär
 • Enkel informationsinsamling
 • Automatiska utskick
 • App i smartphone/läsplatta
 • Informationsutbyten i app med personalen
 • Signering med bankID
 • Block revisionskvalitet ger förslag på övervakningsaktiviteter till era motåtgärder

Tilläggsmöjligheter

 • Block Revisionskvalitet bevakar nyheter och tillsynsärenden och informerar med film och testar er personal med smarta formulär
 • Block Revisionskvalitet ger förslag på aktuella kvalitetsrisker till byråledningen – alltid uppdaterad riskbedömning
 • Block Revisionskvalitet ger dig stöd till en bättre riskbedömning genom en seminarieserie.
 • Block Revisionskvalitet utför övervakningen samt ger förslag till utvärdering i ert system.
 • Block Revisionskvalitet utför interna uppdragskontroller av era uppdrag
 • Colix möjliggör anpassat personalstöd som exvis. ledighetsansökan, sjukskrivningar mm
 • Colix skräddarsyr er app med er logga och profil.

Boka demo

De fält med en stjärna bredvid är obligatoriska uppgifter, fyll i resten så gott du kan.

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Önskar ni en privat demo av ISQMonline eller har övriga funderingar?

Kontakta oss via formuläret så återkopplar vi till er inom kort!

Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.